Aldershjemsituasjonen i Trondheim er under all kritikk.