Vi ønsker å sikre at Trondheimsfjorden forblir sunn, men mangler de kunnskapene som trenges for å finne og iverksette de tiltak, skriver Jan B. Vindheim. Foto: Christine Schefte

Hva  gjør vi med Trondheimsfjorden?