foto
Innleggsforfatteren frykter at politikerne ødelegger byen ved blant annet å hindre mer biltrafikk, som her i Fjordgata. Foto: Terje Svaan

En by i revers