Markedet for hjemlevering har vokst, men arbeidsforholdene i varebilbransjen er under en hver kritikk.