Året 2016 har vært preget av tøffe diskusjoner om byutvikling – som ender med at Arbeiderpartiet får det som de vil.

Budsjettet for neste år ble torsdag dunket gjennom med massivt flertall. Når Rita Otterviks brede allianse for en gangs skyld holder sammen, blir opposisjonen redusert til statister. Samtidig satte bystyret i Trondheim punktum for et år med høy temperatur i den politiske debatten.

Her er sju saker og tre personer som har preget Adresseavisens dekning av trondheimspolitikken i 2016:

1. Nyhavna og fortettingen: Arkitektvisjoner om 50 000 nye innbyggere i sentrum reiste mange spørsmål: Boliger eller industriarbeidsplasser? Hvordan gi rom for kultur og opplevelser? Hvem bestemmer, politikerne eller kapitalen? Mantraet om fortetting har vært bakteppe i nesten all diskusjon om byutvikling.

2. Grønn strek: Spørsmålet var om dyrka jord kan få beskyttelse på samme måte som «rød strek» verner Bymarka. En utvannet versjon, som knapt verner en eneste truet jordflekk, ble kjørt gjennom i bystyret av Arbeiderpartiet i allianse med Høyre.

LES OGSÅ: Grønn strek kan virke mot sin hensikt

3. Sykkel, buss eller bil: Langt på vei er det enighet om at privatbilen må vike for sykler, fotgjengere, buss og trikk. Bystyret (minus Frp) er prisverdig samstemt om klima- og miljømål, men utfordringene er mange, eksempelvis superbuss, miljøgate og trafikkvekst.

4. Overvik: Var det utbyggernes interesser eller byens beste som var utslagsgivende da dyrkajorda på Overvik og Rotvoll ble vedtatt utbygd? Flere omkamper i forbindelse med skoletomt og ikke minst Adresseavisens gjennomgang av forhistorien. Vedtakene ble opprettholdt av Ap, Høyre og Frp.

Les mer om Overvik-saken her

5. Vinterparken: Klarsignal er for lengst gitt, men striden popper opp gang på gang. Må det bygges gang- og sykkelvei? Hvem skal betale den, og hva med parkeringsplassen? Er vedtak lovlig? Ap, Høyre og Frp mot «miljøkameratene».

6. Storhall på Nidarø: Saken med mest krangel, størst engasjement utenfor rådhuset og kanskje også flest uavklarte spørsmål, all utredning til tross. Virket avgjort da året begynte, nå fortsetter striden. Ap, Frp, Sp og KrF mot resten.

LES OGSÅ: Alt du trenger å vite om Nidarø

7. Storkoalisjonen: Viljen til å skaffe seg flertall der det er å finne, har vært kjennetegn for hvordan Rita Ottervik og hennes våpendrager Geir Waage har manøvrert. Det tærer åpenbart på samarbeidet. Særlig tydelig i føljetongene om «grønn strek», vinterparken og Overvik.

-----

1. Rune Olsø: Omstridt og sentral Ap-politiker i mange år. Fikk ufrivillig oppmerksomhet gjennom sin dobbeltrolle i Trondheim kino og et godterifirma som samarbeider med kinoen, deretter da Adressa gransket hans roller i forbindelse med vedtak om utbygging av jordbruksområder.

2. Geirmund Lykke: Kanskje den viktigste opposisjonspolitikeren, tross samarbeid med Ap. Han har vært pådriver blant annet i debattene om utbygging, jordvern, Bymarka og Rune Olsø. På Nidarø står han imidlertid last og brast med Ap.

3. Ingrid Skjøtskift: Debuterer i formannskapet som Høyres nye frontfigur. Markerte seg da hun egenhendig restartet debatten om Nidarø. Selv om hun ikke klarer å tvinge Ap i kne her, kan hun innkassere en seier. Posisjonerer seg som Ritas motkandidat i 2019?

Arbeiderpartiet får det tilsynelatende som de vil i sakene som er nevnt, men makten utfordres stadig. Balansen mellom styringsevne og maktarroganse er hårfin. Boken «Røde Ritas regime» satte kritisk søkelys på ordføreren gjennom 14 år, men befestet kanskje posisjonen hennes like mye som den rammet.

Politikkåret 2017 blir sikkert like turbulent. Da skal storhallen få sin endelige løsning og da får vi vite om det blir noe av Vinterparken. Kanskje får også skolene, barnevernet og eldreomsorgen like stor oppmerksomhet som bygging av haller, boliger og veier.

Geirmund Lykke (KrF) har frontet flere saker med kritikk av Arbeiderpartiet.
Ingrid Skjøtskift (H) sørget for ny debatt om storhallen, som hun ikke vil ha på Nidarø.