I prosessen hvor mennesker i stadig sterkere grad fokuserer på dem som faller utenfor, ser vi samtidig en forskyvning bort fra en naturalistisk forståelse av mennesket.