Hvis det ikke benyttes gode tester i utvelgelsesprosessen, blir det opp til tilfeldighetene om ansettelsen blir vellykket.