Hvis Norge vil framstå som en troverdig Nato-alliert, må regjeringen gjøre mer for å nå toprosentmålet.