Hvis Norge vil framstå som en troverdig Nato-alliert, må regjeringen gjøre mer for å nå toprosentmålet.

For snart fire år siden sluttet Norge seg til Natos mål om at to prosent av BNP skal brukes på forsvar. I januar kom det fram at Norge på ingen måte er på vei til å nå målet. Gitt dagens BNP, bruker vi 1,56 prosent på forsvar i år. I 2020 sier prognosene at det blir omtrent halvannen. Hvis vi vil framstå som en pålitelig alliansepartner for Nato, er dette feil vei å gå.

Forsvarsdepartementet har tidligere hevdet at grunnen til at Norge ikke ser ut til å være på vei til å nå toprosentmålet, er at økonomien vokser. Det er nærliggende å anta at de regnet med å møte forståelse i Nato. Slik gikk det antakelig ikke.

Under Natos ministermøte 14. februar, gjorde generalsekretær Jens Stoltenberg det klart at Nato-ledelsen forventer at medlemslandene både når toprosentmålet og øker investeringene i militært materiell. At Norge gjør det siste, men ikke engang har en plan for å gjøre det første, gir neppe en stjerne i margen i Brussel.

Nato er inne i en omfattende moderniseringsprosess. Etter invasjonen av Krim i 2014 har den overordnete strategien overfor Russland dreid i retning av avskrekking. Konsekvensen er at forsvaret i Europa bygges opp, blant annet gjennom nye kommandosentre, bedre infrastruktur og en ny cyberforsvarskommando. Forventningene til at Norge yter sin skjerv, kommer ikke til å bli svakere framover.

For å kunne levere et troverdig forsvar, er Nato avhengig av at medlemslandene tar sine forpliktelser på alvor. Da kan de ikke se gjennom fingrene med at land som Norge ikke følger opp forpliktelsene sine. Ettersom Norge er avhengig av Nato for å ha en troverdig forsvarsevne, må vi også framstå som en troverdig alliansepartner. Det gjør vi ikke ved å forplikte oss til et budsjettmål, for deretter å unnlate å følge det opp.

Norge er et av 13 Nato-land som ikke har utarbeidet en plan som tar oss til toprosentmålet. Det er underlig, all den tid Høyre og Frp har programfestet at målet skal nås innen 2024.

Nå bør de to største regjeringspartiene vise at de mente alvor. Vi kan ikke både snakke varmt om Nato-samarbeidet og samtidig unnlate å bære vår del av byrden.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter