Private tilbud til familier som har det vanskelig, kan være et verdifullt supplement til det offentlige barnevernet. Buan gård fortjener en takk for å ha bidratt til at flere familier holder sammen.