Før reformasjonen var det også i Norge mange helgenfester som skulle feires. Om vi ser på det trykte Breviarium Nidrosiense (med bestemmelser om tidebønnene) fra 1519, vil vi finne at dagen i dag, 15. januar, var viet abbed Maurus.