240 millioner kroner mer til barnevern er strålende. Men fortsatt blir altfor mange nordmenn stående utenfor velferdssamfunnet.