Med stor interesse har jeg fulgt diskusjonen om nytt kunstmuseum i Trondheim. Min bakgrunn for dette er at jeg arbeidet i Trondheim kommune fra 1974 til 1984.