foto
Trøndelag SV er imot at forsvaret skal tilføre ytterligere millioner kg av stål, kobber og udetonert sprengstoff på havets botn.. Her fra skytefeltet Tarva på Fosen. Foto: DAN ÅGREN

Trøndelagskysten skal ikke være en militær søppelplass