Leüthenhaven ligger nå som et åpent sår med noen av landets fremste kunst- og utøvende kulturinstitusjoner i nærheten, mener Ole Wiig. Han ser for seg NTNUs KAMD-senter og NRK inn på tomta der det i dag er parkeringsplasser. Foto: Illustrasjon: NSW Arkitektur

Leüthenhaven: Fra asfaltørken til Trondheims pulserende hjerte