Du må da forstå det Liv Harriet Sandaunet at det er utslippene i Norge som skal ned. Derfor må vi elektrifisere sokkelen og sende utslippene videre til Europas fastland. Norge har jo nesten 100 prosent fornybar kraft til industri og privat forbruk (vann og vind).

Norge er det landet som har størst andel elbiler og elektrifiseringen går for fullt i ferjetrafikk, anleggsindustri, gruvedrift osv. I Dagsrevyen 8.juni fikk vi vite at utslippene i Norge hadde gått ned med bare 0.3 prosent sammenlignet med 2019 (før pandemien). Det er for lite, og da må sokkelen elektrifiseres.

I India gjenåpnes nå 100 kullgruver for å skaffe nok energi til en kraftig etterspørsel av energi etter pandemien. Det importeres også store mengder kull fra Indonesia. Flere av landes persontog tas ut av persontransport for å frigjøre materiell for transport av kull. Landets regjering skroter tekniske og miljømessige forskrifter for å få fortgang på kullproduksjonen.

Derfor er det viktig at Norge nå tar ansvar og reduserer de norske utslippene (les: Flytter mesteparten) på norsk sokkel. Håper dette var forklarende. India driver i all fall ikke med symbolpolitikk.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe