Bane Nor og Jernbanedirektoratet vil legge ned blant annet Hell stasjon på Trønderbanen. Den oppgitte begrunnelsen er at i alt fem holdeplasser må avvikles for å øke antallet avganger. De andre stasjonene der toget bare skal kjøre forbi, er Ronglan, Rotvoll, Lerkendal og Kvål. Meråkerbanen skal fortsatt stoppe på Hell.

Foruten å være et kjent landemerke, er Hell stasjon et viktig togstopp for både pendlere og andre reisende. Hell har flere reisende enn mange andre stasjoner på Trønderbanen. Det er forventet en stor befolkningsvekst ved Hell stasjon. Innenfor én kilometer fra stasjonen er det med 2017 som basisår forventet en vekst på ca. 14 prosent innen 2030 og 28 prosent innen 2050, ifølge Jernbanedirektoratets rapport «Transportanalyse og samfunnsøkonomisk analyse av Trønderbanen», 22.04.20).

Det er stoppesteder også på Værnes, Trondheim lufthavn og Stjørdal stasjon. Værnes er lite egnet som stoppested for pendlere og lokale togreisende på grunn av kostbar parkering ved flyplassen, og er ikke i like enkel gangavstand eller med sykkel for de som bruker Hell stasjon. Parkeringskapasiteten ved Stjørdal stasjon er begrenset.

Hell stasjon er knutepunkt mellom Nordlandsbanen og Meråkerbanen. Det kan ligge et godt potensial i å legge til rette for overgangstrafikken mellom Meråkerbanen og Innherredsbyene langs Trønderbanen. Særlig nå som Meråkerbanen skal elektrifiseres og satses mer på. En nedlegging av overgangsmulighetene på Hell stasjon er negativt for jernbanens omdømme og utvikling. For reisende som skal nordover, vil det være merkelig å ta omveien om Hommelvik for å skifte tog.

Den regionale kollektivsonen A er utvidet til å omfatte Stjørdal og det er blitt langt billigere å reise også med tog for eksempel fra Hell til Melhus. Dette er positivt for å øke andelen kollektivreisende. Da blir det den reneste avsporingen å skulle avvikle et knutepunkt som Hell stasjon. Jernbaneetatene må finne bedre måter å øke togfrekvensen på enn å legge ned en rekke stoppesteder.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe