foto
For hver gang vi svarer og trykker, så innhenter de stadig mer kunnskap om oss, enten det er oss som en stor gruppe forbrukere, eller som enkeltkunder, skriver Kari Løvendahl Mogstad. Foto: Shutterstock

Livet fra 0 til 10