foto
Trondheim 10. mai 2019 Stine Hostad i Trondheim Høyre vil at private utbyggere kan bygge og drive skoler. Foto: Morten Antonsen Foto: Morten Antonsen

De avslo søknaden hennes, men den var ikke bortkastet