gårdbruker Ola Joar Sundli i Soknedal. Melkerobot, fjøs, kyr, ku, gårdsbruk, landbruk, traktor og kyr. gresser ute og inne i fjøsen, og på tur ut av melkerobot. Foto: Terje Svaan

De som produserer maten vår, kan ikke leve på sultegrensa