foto
Innleggsforfatteren kjemper for å beholde behandlingstilbudet Vistamar i Spania, som kommunen flere ganger har vurdert å legge ned. Foto: Trond Ola Tilseth

Ikke ta fra oss Vistamar rehabiliteringssenter