Nå blir vi bare snakket om, det gjør at vi føler oss som syndebukk og ekskludert fra samtalen, skriver Lea Lauvland Longva, forsknings- og forbrukerredaktør i Under Dusken. Foto: PRIVAT

I en debatt om studentene har studentene blitt glemt