Det har ofte vært langt fra ord til handling i debatten lønns- og utbyttefesten i statlige selskap. Nå skjer det endelig noe. Næringsministeren kaster hele styret i selskapet i Argentum.