foto
Det viktigste argumentet for at Venstre innfører fritt skolevalg i hele landet, er å gi elevene tillit og ansvar til selv å bestemme hva og hvor de vil gå på videregående skole, skriver Jon Gunnes (V). Foto: Espen Bakken

Tru på ungdommen i Trøndelag