Angrepet på forfatteren Salman Rushdie er en påminnelse om at kampen for ytringsfrihet ikke er vunnet.