«Krigen mot refleks» er et nytt lavmål i konflikten mellom bilister og gående/syklende.