Til tross for advarsler mot å skape en rikmannsgetto, er det lite som tyder på at mangfold og sosial bærekraft vil bli prioritert.