Dette er et svar på innlegg fra Terje Storvik 5. oktober 2022.

Vi er enige i mye, spesielt intensjonene om et mer effektivt helsevesen med bedre kommunikasjon mellom aktørene. Vi hilser gjerne nye og funksjonelle dataverktøy velkommen, men Helseplattformen (HP) er direkte uegnet til å fremme våre felles ønsker. Så er det også misforståelser, og feilaktige påstander som ikke kan få stå uten motsvar.

Det viktigste er påstanden om at det er antydet et effektivitetstap på 10 prosent i et innlegg fra 25. august. 10 prosent er brukt som et optimistisk anslag, som ikke engang store optimister vil gå imot. Ingen vet hva det reelle tallet vil bli, og det er feil at 10 prosent er et konkret overslag for effektivitetstap. Erfaringene fra Danmark og Finland tilsier at tapet kan bli større, selv 20 prosent er godt mulig.

Selv med de mest optimistiske prognosene vil innføring av HP ha svært alvorlige konsekvenser for helsetjenesten i regionen, der det stadig er fullt sykehus, lange ventelister og jevnlige fristbrudd for pasienter med alvorlige sykdommer. Storvik skriver at en kan gå ut fra at HP fungerer på legevakta. Sett i lys av artiklene i Adressa nylig er det åpenbart feil.

For å sette tallene i perspektiv vises til beregninger fra Avdelingssjef Åsmund Straum, som sammen med flere kolleger har trukket seg som fagekspert fordi innføringen av HP anses som uforsvarlig. En reduksjon på 5 prosent betyr 3000 CT/MR som ikke blir utført, og det er uvanlig at disse ikke har behandlingsmessig konsekvens. Så selv en liten reduksjon vil føre til et stort antall pasienter med forsinket utredning og behandling.

Fagekspertene som har trukket seg har i flere år jobbet intensivt med HP og kan systemet godt nok for å kunne si at det ikke vil løse de problemene som påpekes. Ventetiden bedres ikke av et system der legen bruker lengere tid for dokumentasjon og planlegging av behandling. At det tar lenger tid er veldokumentert og vises klart i undersøkelser gjort av den danske legeforeningen.

Håndteringen av resepter i helseplattformen er mindre brukervennlig enn e-resept er per i dag. På legevakten har mange tatt papirresept i bruk igjen. I Danmark har det vært alvorlige problemer med resepter, der over 3400 pasienter fikk utlevert feil medisin – selv om det var foreskrevet korrekt i sundhedsplatformen (SP). Grunnen var en feil i datautveksling fra SP som har gitt alvorlig kritikk fra Dansk datatilsyn. Noe lignende har oss bekjent aldri forekommet ved bruk av e- resept i Norge.

Ambisjonen om at primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten bruker samme plattform vil ikke oppfylles med HP, da ingen fastleger vil gå for en løsning med store utgifter og redusert effektivitet. Det betyr at visjonen om felles journal er et luftslott. I et totalperspektiv vil innføringen av HP etter vår vurdering påføre helsevesenet i Midt-Norge alvorlige og langvarige driftsutfordringer, og medføre store ulemper og et dårligere helsetilbud til pasientene.

Underskrifter

Martin Ekkehard Altreuther, Overlege Kirurgisk klinikk Seksjon Karkirurgi

Monica Jernberg Engstrøm, Overlege Kirurgisk klinikk Seksjon bryst- og endokrinkirurgi

Kristin Helset, Overlege Kirurgisk klinikk Seksjon bryst- og endokrinkirurgi

Mie Cappelen Skovholt, Overlege Kirurgisk klinikk Seksjon bryst- og endokrinkirurgi

Benjamin Rajabi, Overlege Kirurgisk klinikk Seksjon gastroenterologisk kirurgi

Harriet Birke, Overlege Kirurgisk klinikk Seksjon urologisk kirurgi

Solveig Oddrun Bones, Spesialsykepleier I onkologi

Nina Grauff Erntsen, Spesialsykepleier I onkologi

Per Even Storli, Overlege Kirurgisk klinikk Seksjon gastroenterologisk kirurgi

Erling Bringeland, Overlege Kirurgisk klinikk Seksjon gastroenterologisk kirurgi

Rachel Dille-Amdam, Overlege Kirurgisk klinikk Seksjon gastroenterologisk kirurgi

Magne Torsteinsen, Overlege Kirurgisk Klinikk Seksjon Karkirurgi

Åsmund Straum, Avdelingssjef Klinikk for Bildediagnostikk

Martin Herje, Overlege Klinikk for Bildediagnostikk

Tommy Hammer, Overlege Klinikk for Bildediagnostikk

Dordi Stensvåg Midelfart, Overlege Klinikk for Bildediagnostikk

William Johansen Lossius, Overlege Kirurgisk klinikk Seksjon gastroenterologisk kirurgi

Mina Lam, Overlege Kirurgisk klinikk Seksjon Karkirurgi

Nina Kirksæter Aalberg, Overlege Klinikk for Bildediagnostikk

Einar Ludvik Kringstad, Overlege Klinikk for Bildediagnostikk

Niels Thomas Finsen, Overlege Klinikk for Bildediagnostikk

Åse Kjellmo, Overlege Klinikk for Bildediagnostikk

Even Hovig Fyllingen, Overlege Klinikk for Bildediagnostikk

Katharina Wünsche, Overlege Klinikk for Bildediagnostikk

Adrian Beck, Overlege Klinikk for Bildediagnostikk

Nina Jebens Nordskar, Overlege Kvinneklinikken

Elin Helland Davik, Overlege Kvinneklinikken

Margrete Haram, Overlege Klinikk for Bildediagnostikk

Brage Krüger-Stokke, Overlege Klinikk for Bildediagnostikk

Arve Jørgensen, Overlege Klinikk for Bildediagnostikk, førsteamanuensis

Ingrid Marie Ringen, Overlege Kvinneklinikken

Merethe Ravlo, Overlege Kvinneklinikken

Kjell Morten Rokseth, Overlege Klinikk for Bildediagnostikk

Trond Bondevik, Seksjonsoverlege Klinikk for Bildediagnostikk

Thomas Vestgård, Overlege Klinikk for Bildediagnostikk

Marianne Johnsen, Radiolog Klinikk for Bildediagnostikk

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe