Det finnes snart ikke psykiatriske sykehus igjen i Norge. De som lider mest under dette er de syke selv, og deres familier.