Vi trenger politikere som forstår og tar ansvar for konsekvensene når budsjettene medfører at kommunen må bryte loven.