Ingen kan lenger påstå at varskoropene fra St. Olav har vært for høye. Helsetilsynet slår fast at innføringen av Helseplattformen har ført til økt risiko for pasientene.