Den offentlige debatten om krigen i Ukraina er en trussel mot både fred og demokrati.