Innkjøpet av kampflyene F-35 er en av de største investeringene i Forsvaret og svært viktig for forsvarsevnen. Da er det skremmende at det er for lite mannskap til å bruke jagerflyene.