Mange har hørt eller sett dette juridiske utrykket: «bevisets stilling», i presse og media, men det er ikke alltid like lett å forstå hva det dreier seg om. Journalistene har også sitt klare ansvar for den forvirring som har oppstått omkring dette uttrykket.