Barn med ADHD-diagnose er alle forskjellige. Fagfolk lager et svart/hvitt-bilde som er ødeleggende for unge som sliter.