Kompleksiteten krever en diskusjon som beveger seg i konstruktiv retning, utover skyldfordeling og personangrep.