Vi er ungdommer og medvirkere i områdeløft på Saupstad/Kolstad. Hva skjer når de voksne tør å stole på vår dømmekraft?