Elevene ved Stabbursmoen skole følger tett med på Mesterne Mester, og elevene har laget sine egne versjoner av programmet. Her fra en tidligere episode av programmet. Foto: NRK

Skolen bruker Mesternes mester for mer aktive elever