Forsøket på omkamp om Nidarø vil ikke lykkes, men Høyre har likevel styrket sin posisjon.