Ring med de kristne norske klokker! Multikulturalismen er død. Nå igjen.