Ingen liker å bli neglisjert. Møtes vi i tillegg med at vår egen virkelighetsbeskrivelse er feil forsterkes fort motsetningene.