foto
Tvers gjennom noe av den beste matjorda i Norge ønsker Nye Veier å legge firefelts motorvei med store kryss. Dyrt og unødvendig, mener Naturvernforbundet. Foto: Ronny Danielsen

Dyr og dårlig motorvei