foto
Bane Nor får større ansvar for å håndtere økte kostnader, men samtidig større forutsigbarhet for fremtidig bevilgning og mulighet il å tilpasse sin investeringsportefølje. Dette er et godt grep som kan bidra til bedre gjennomføring av viktige jernbaneprosjekt, skriver Karin Bjørkhaug (KrF). Foto: Rune Petter Ness

Nå innføres Nye Veier-metoden på jernbane. Det kan fungere!