Abort snakkes det ikke så mye om i offentligheten, og det er et tema som mange synes er sårt. I Norge har kvinner retten til å kunne å ta abort i løpet av de tolv første ukene av svangerskapet. Noen mener fristen bør utvides, mens andre mener abort skal være forbudt. Vi snakker ofte om «kvinners rett», mens motparten snakker om «barnets rett». Man har rett til å bestemme over sin egen kropp og seksualitet. Likevel blir jenter og kvinner fratatt retten til trygg og lovlig abort, prevensjon og beskyttelse mot vold og overgrep mange steder i verden. Historien viser at verdens kvinner aldri kan ta rettighetene sine for gitt.

I 24 land i verden er ikke abort tillat under noen omstendigheter, og i 42 land kun tillatt for å redde kvinnens liv. Fra januar 2021 ble det innført nærmest totalforbud mot lovlig abort i Polen, også. Her må kvinnen bære fram barnet selv når fosteret har for store skader til å kunne leve, allerede er dødt, eller kommer til å dø smertefullt. Dette mener jeg er ekstremt uetisk, og i strid med flere av menneskerettighetene. At alle fostre må bæres fram i noen land, uansett hvilke omstendigheter som ligger til grunn for graviditeten, er helt ubegripelig urettferdig. Norge er et av 73 land hvor abort er lovlig uten at en grunn må oppgis. I motsetning kan man for eksempel i Chile få opptil fem år i fengsel. Mellom 2010-2014 ble 55 prosent av alle aborter gjennomført på en trygg måte, mens 45 prosent ble gjennomført på en mindre trygg eller farlig måte ifølge Guttmacher institute. Når abort er tillatt, er det enklere for kvinnen å få utført inngrepene på sykehus, noe som vil gi trygge aborter.

Les flere innlegg fra Adresseavisens skrivekonkurranse her!

Ikke alle kvinner har selv valgt å bli gravide. Ikke alle har muligheten til å skaffe seg prevensjonsmidler, og dette fører til mer graviditet og flere fostre som kanskje uønsket må bæres fram. Jeg mener prevensjonsmidler bør være gratis, og at alle bør ha tilgang på det. Enklere tilgang er helt essensielt for å minke uønsket graviditet og tvungen abort. Kvinner bør sikres rett til abort i tilfeller av voldtekt, incest eller seksuelle overgrep i alle land. Å tvinge kvinner som ufrivillig har blitt gravide, til å beholde barnet for å unngå straff, er uetisk, galt og ikke til barnets eller morens beste. Hvis jeg hadde blitt gravid som 16-åring, hadde det vært fint å ha mulighet til å kunne ta abort. Å få barn i ung alder, kan gå hardt utover psykisk og fysisk helse, skolegang og utdanning. Å ha barn er også en økonomisk påkjenning. Klær, utstyr og mat må kjøpes inn, noe som tærer på økonomien.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Jeg synes abort skal være lovlig i alle land, og at valget skal være opp til kvinnen. Kvinnens rett til å bestemme over egen kropp burde prioriteres over retten til et ikke levedyktig foster sin rett til å leve. Det burde bli bedre tilgang på prevensjonsmidler, og dette bør være gratis for alle. I verden vi lever i, er det veldig store forskjeller på hva kvinner møter når de forteller legen sin at de vil ta abort. Det er ikke riktig å kalle det kvinners valg, når de ikke har noe å velge mellom. Gjør abort lovlig i alle verdens land, og prioriter kvinners fysiske og psykiske helse!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe