Trøndelag Frp er helt enig med lederen i Holtålen Senterparti, Stine Mari Storrø Olsen, i at det ikke er innbyggernes ansvar å vedlikeholde fylkesveiene. Men i nesten alt Sp er med på å vedta i fylkestinget i Trøndelag som angår fylkesveier, er det nettopp å legge ansvaret til innbyggerne som gjelder.

Sp, både i Holtålen og i fylkestinget, står imidlertid helt fritt til å stemme imot bruk av bompenger både på ny fylkesvei 30 Støren-Røros og andre fylkesveier. Men er Sp villig til å gjøre dette? For i alle saker har det til nå vært et tydelig mantra fra partiet om at skal man bygge vei, så må det skje med bruk av bompenger. Sp har i flere tiår vært en viktig pådriver for at bruk av bompenger er den eneste løsningen for å få bygget nye veier. Dette er gjentatt så mange ganger, at det har blitt en sannhet for de fleste.

Så kan man spørre seg om hvorfor det er så totalt uansvarlig om man i dette landet skal bygge veier finansiert av det offentlige? Hva er det som gjør at det for Sp og de andre sosialistiske partiene er mer riktig å investere i selskaper som Apple, Nestlé, Microsoft og Samsung, istedenfor norsk infrastruktur? Med et oljefond på over 12 000 milliarder, hadde det vært så uansvarlig som mange vil ha det til, at man betalte ut bompengegjelden på ca. 65 mrd. kroner og sikret en statlig finansiering av nye utbygginger?

Så er vi i Frp helt enig med Storrø Olsen i at flere tusen kroner i bompenger pr. måned bidrar til fraflytting i distriktene. I tillegg til høye drivstoffavgifter, økte priser på matvarer og stigende lånerente. Men det som også er interessant å merke seg, er at på toppen av det hele så belaster man i den Senterpartistyrte Holtålen kommune sine egne innbyggere med eiendomsskatt.

Tror man at denne skatten bidrar til at folk vil flytte til bygda, og at det gir bedre råd hos innbyggerne? En fullstendig usosial skatt som hverken tar hensyn til gjeldsnivået på den boligen man har eller betalingsevnen. Og hvorfor blir en reduksjon i drivstoffavgiftene blankt avvist av Sp når det voteres over i Stortinget? Har lederen i Holtålen Sp glemt at det er hennes eget parti, Senterpartiet, som sitter i posisjon både i Holtålen kommune, Trøndelag fylkeskommune og som sitter i regjering og styrer dette landet?

Så Storrø Olsen, velkommen etter, og bli gjerne med på laget for å sikre innbyggerne i distriktene vilkår som gjør at man faktisk kan bo der. Ta en prat med ditt eget parti og stem likt med Frp når saker om fylkesveier vedtas. Da vil Sp bidra til at veiutbygging og vedlikehold av fylkesveier finansieres av det offentlige, i tillegg til at man kan få fjernet den usosiale eiendomsskatten og få til en reduksjon av drivstoffavgiftene. På denne måten kan man gjøre hverdagen enklere og bedre for alle, og særlig for de som bor i distriktene.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe