foto
NHO er svært bekymret for fremtiden til reiselivsbedriftene i Trøndelag dersom ikke krisehjelpen kommer straks. Foto: Jens Søraa

Kassa til reiselivet er tom, Trondheim kommune