foto
Hver dag er det 17 000 elever som ikke vil gå på skolen nettopp på grunn av mobbing, skriver Ida Margrethe Nordtvedt Hafstad. Hun forteller at hun selv har opplevd å bli mobbet. Foto: Privat

Kampen mot skoler som ikke tar tak i mobbesaker