foto
Innleggsforfatteren reagerer på at klima- og naturvernminister Sveinung Rotevatn ikke tar hensyn til artsmangfoldet når regjeringen aksepterer vindkraftutbygging i Flatanger (bildet) og andre steder i Trøndelag. Foto: Terje Svaan

Ta forvalteransvar, naturvernminister Rotevatn!