Barnehager skal gi et godt pedagogisk tilbud til alle barn og foreldrene skal være trygge på å sende barna sine dit, skriver kommunen. Foto: SHUTTERSTOCK

Dette skjer når folk klager på barnehagen sin