foto
For ikke å framstå som en som vil profittere på AUFs rettmessige rett til medfølelse, blir jeg mer reservert i å ta tak i temaet. Men det skyldes definitivt ikke manglende vilje til å ta tak i ekstremistiske holdninger og handlinger, skriver Geirmund Lykke. Bildet er fra Utøya, ni dager etter terrorangrepet 22. juli 2011. Foto: Kristin Svorte

22. juli - et angrep på mine verdier