Her i Midt-Norge finnes det fortsatt arkitektoniske uttrykk for dette verdensbildet, som er fryktinngytende både i seg selv og med tanke på kraften i tilhengernes overbevisning. Etter hvert som tiden går, vil byggverk som Dora og trippelkanonen på Ørland trolig bli de eneste synlige restene etter den andre verdenskrig i Norge, skriver kronikkforfatteren. Foto: Morten Antonsen

Nazistenes fotavtrykk i Midt-Norge