I Trondheim og Midt-Norge etterlot nazistene tydelige spor etter sin drøm om verdensherredømme.